Δες αναλυτικά τα Ομαδικά Προγράμματα και τα Ομαδικά Plus( X-Cross, Outdoor, Power Cycling, Virtual Cycling ) 

Ομαδικά

ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΕΖΟΝ.png

Ομαδικά 
25/7/22 έως 31/7/22

Ομαδικα 25.7 - 31.7.png

Ομαδικά 
1/8/22 έως 10/8/22

Ομαδικά 1.8 έως 10.8.png

Ομαδικά 
18/8/22 έως 27/8/22

ΟΜΑΔΙΚΑ 18.8  ΕΩΑΣ 26.8.png

Ομαδικά Plus

ΟΜΑΔΙΚΑ PLUS ΣΕΖΟΝ.png

Ομαδικά Plus 
25/7/22 έως 31/7/22

ΟΜΑΔΙΚΑ PLUS 25.7 - 31.7.png

Ομαδικά Plus 
1/8/22 έως 6/8/22

Ομαδικά Plus 1.8.22 έως 6.8.22.png

Ομαδικά Plus 
22/8/22 έως 27/8/22

Ομαδικά Plus 22.8 έως 27.8.png