top of page

Κανονισμοί Γυμναστηρίου

 • Όλα τα μέλη υποχρεούνται κατά την είσοδό τους στο γυμναστήριο να χρησιμοποιούν την προσωπική κάρτα μέλους. Απαγορεύεται η είσοδος στο Γυμναστήριο σε άτομα που δεν φέρουν την κάρτα τους, ή αυτή δεν είναι ενεργή. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας μέλους, η επανέκδοσή της έχει κόστος 2€.
   

 • Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και περιέχει πληροφορίες για την ταυτότητα του μέλους που είναι απαραίτητες για την αναγνώρισή του, στοιχεία, και τον έλεγχο της συνδρομής του (λήξη προγράμματος, οικονομικές υποχρεώσεις, φωτογραφία μέλους).
   

 • Για την εγγραφή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής, η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας καθώς και η ψηφιακή λήψη φωτογραφίας του μέλους που εγγράφεται.
   

 • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων εκ νέου, για την ταυτοποίηση αυτών.
   

 • Για την εγγραφή ανηλίκων είναι υποχρεωτική η συγκατάθεση του κηδεμόνα. Η αποδοχή της συγκατάθεσης γίνεται μέσω κοινοποίησης της εγγραφής του ανήλικου μέλους στο email του κηδεμόνα. Σε περίπτωση μη αποδοχής εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της εγγραφής του ανήλικου μέλους στο email του κηδεμόνα γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων.

 • Αποτελεί ευθύνη των μελών του γυμναστηρίου να ενημερώσουν το προσωπικό του σχετικά με ιατρικά προβλήματα που πιθανά αντιμετωπίζουν και να συμμορφωθούν με την πολιτική του. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από παθολόγο ή καρδιολόγο εντός ενός μηνός από την εγγραφή του μέλους.
   

 • Είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης των μελών σε όλα τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου.
   

 • Δεν φυλάσσονται πολύτιμα αντικείμενα και άλλα προσωπικά αντικείμενα των μελών τόσο στη reception όσο και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του γυμναστηρίου. Τα μέλη του γυμναστηρίου φέρουν προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη αυτών των αντικειμένων.

 

 • Τα μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν το δικό τους λουκέτο για τα προσωπικά τους αντικείμενα στα ντουλαπάκια των αποδυτήριων. Το γυμναστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής αντικειμένων, χρημάτων ή προσωπικών ειδών των μελών στα αποδυτήρια ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του.

 

 • Τα μέλη του γυμναστηρίου οφείλουν  να απομακρύνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα από τα ντουλαπάκια μετά το πέρας της παραμονής τους στον χώρο. Κάθε βράδυ στο κλείσιμο του γυμναστηρίου όλα τα ντουλαπάκια ανοίγονται από το προσωπικό μας και αφαιρούνται όλα τα αντικείμενα μέσα από αυτά.

 • Απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους του γυμναστηρίου.
   

 • Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών (εκτός των αθλητικών ροφημάτων και νερού) .
   

 • Απαγορεύεται η χρήση και η διακίνηση παράνομων ουσιών εντός του γυμναστηρίου.
   

 • Τα μέλη οφείλουν να διατηρούν τους χώρους του γυμναστηρίου καθαρούς και να τηρούν το υγειονομικό πρωτόκολλο του γυμναστηρίου.
   

 • Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής. Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων και εντάσεων στο χώρο του γυμναστηρίου.
   

 • Τα μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν κατάλληλη ενδυμασία για το γυμναστήριο, πετσέτα καθώς και αθλητικά παπούτσια κατά τη διάρκεια της προπόνησής τους, να αλλάζουν την ενδυμασία αν ιδρώσουν και να φροντίζουν την υγιεινή του σώματος τους.
   

 • Τα μέλη οφείλουν να επανατοποθετούν τον εξοπλισμό που έχουν χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της προπόνησής τους, στην αρχική θέση του.
   

 • Στα διαλείμματα ανάμεσα στα set των ασκήσεων, τα μέλη οφείλουν να παραχωρούν τη θέση τους στα μηχανήματα γυμναστικής, σε άλλους αθλούμενους ,αν αυτό χρειαστεί.
   

 • Η χρήση όλων των μηχανημάτων άθλησης θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και με βάση τις υποδείξεις των υπεύθυνων γυμναστών.
   

 • Σε περίπτωση που κάποιο μέλος απολέσει ή φθείρει προϊόν, όργανο γυμναστικής ή είδος του γυμναστηρίου είναι υποχρεωμένο να το αντικαταστήσει.
   

 • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ωρών λειτουργίας, καθώς και των ομαδικών προγραμμάτων, σε εορταστικές περιόδους όσο και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.
   

 • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης μαθημάτων, είτε για έκτακτο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει, είτε λόγο μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων ατόμων όπως έχει οριστεί από το γυμναστήριο ( λιγότεροι από 3 αθλούμενοι στα ομαδικά προγράμματα, λιγότεροι από 2 αθλούμενοι στο Power Cycling & OutCross ).

 • Τα μέλη οφείλουν να είναι συνεπής στις οικονομικές τους εκκρεμότητες ως προς την επιχείρηση.
   

 • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του τιμοκατάλογου της οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.
   

 • Τα μέλη οφείλουν να τηρούν το ωράριο λειτουργίας του γυμναστηρίου (να έχουν απομακρυνθεί από τους χώρους του 5 τουλάχιστον λεπτά πριν από την ώρα λήξης του ωραρίου του).
   

 • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας του γυμναστηρίου αλλά και των επιμέρους τμημάτων του.
   

 • Η μεταδιδόμενη μουσική στο γυμναστήριο αποτελεί επιλογή της διεύθυνσης και μόνο του γυμναστηρίου.
   

 • Οι επισκέπτες που προσέρχονται στο γυμναστήριο μαζί με μέλη του γυμναστηρίου πρέπει να παραμένουν στο χώρο αναμονής του γυμναστηρίου στην reception εκτός και αν ζητήσουν ξενάγηση από το προσωπικό της επιχείρησης.
   

 • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να βιντεοσκοπεί πλάνα μέσα στον χώρο όπως επίσης και φωτογραφίες, με σκοπό την προβολή της στα social media. Aν δεν επιθυμείτε να εμφανίζεστε παρακαλώ επικοινωνείτε με τη γραμματεία.

 

 • Τα μέλη απαγορεύεται να βιντεοσκοπούν οποιαδήποτε πλάνο εντός του χώρου του γυμναστηρίου στο οποίο φαίνονται άλλα μέλη του γυμναστηρίου χωρίς την συγκατάθεσή τους. 

 • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει για θέματα συνδρομής των μελών (μερικής, ολικής η μη επιστροφής τους) σε περίπτωση ανωτέρας βίας (πχ λόγω Covid – 19 ).
   

 • Η αγορά οποιασδήποτε συνδρομής, συνεπάγεται την αποδοχή όλων των κανονισμών του γυμναστηρίου.
   

 • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συνδρομής από το γυμναστήριο και απομάκρυνσης από τους χώρους αυτού, μελών που δεν ακολουθούν τους κανονισμούς του γυμναστηρίου.
   

 • Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των κανονισμών του γυμναστηρίου χωρίς προειδοποίηση και τα μέλη είναι υποχρεωμένα να έχουν γνώση αυτών.

 

bottom of page