Ομαδικά Προγράμματα

PILATES.png
YOGA.png
ZUMBA.png
AEROBIC.png
BBOOTCAMP.png
HIPS&ABS.png
SUPER PUMP.png
FIT BOX.png
KICK BOXING.png